خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
دانلود سوالات ارشد دکتری سراسری فراگیر آزاد

تهيه سوالات و جزوات کارشناسي ارشد فراگير پيام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

نتایج رتبه‌بندی و امتیاز | ۲۶ دانشگاه‌ کشور | اعلام گردید

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام کرد و گفت: دانشگاه تهران با امتیاز 100 رتبه اول را در رتبه بندی سال 90 بدست آورده است.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر‌ افزود: رتبه دوم تا پنجم نیز به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف (19/71)، صنعتی امیرکبیر (94/61)، تربیت مدرس (43/52) و علم و صنعت ایران (36/51) تعلق دارد. در رتبه بندی سال 89 امتیاز این دانشگاه ها از مجموع 100 به ترتیب 17/65، 49/52، 78/44 و 17/40 بود که در رتبه بندی حاضر پیشرفت چشمگیری در امتیازات این دانشگاه ها به چشم می خورد.

وی اضافه کرد: در فاصله رتبه های 5 تا 10 در مقایسه با نتایج رتبه بندی سال 89 جابجایی دانشگاهها صورت گرفته است. بر اساس نتایج رتبه بندی سال 90 دانشگاه های شیراز (23/38)، صنعتی اصفهان (13/35)، فردوسی مشهد (99/30) شهید بهشتی (76/29) و تبریز (93/28) به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 90

امتیازنام دانشگاهرتبه در سال 90
100تهرانرتبه اول
71.19صنعتی شریفرتبه دوم
61.94صنعتی امیرکبیررتبه سوم
52.43تربیت مدرسرتبه چهارم
51.36علم و صنعت ایرانرتبه پنجم
38.23شیرازرتبه ششم
35.13صنعتی اصفهانرتبه هفتم
30.99فردوسی مشهدرتبه هشتم
29.76شهید بهشتی رتبه نهم
28.93تبریزرتبه دهم
-صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رتبه یازدهم
17.84اصفهانرتبه دوازدهم
15.27مازندرانرتبه سیزدهم
13.76ارومیهرتبه چهاردهم
 13.63 شهید چمران اهواز رتبه پانزدهم
 13.35بوعلی سینا رتبه شانزدهم
 13شهید باهنر کرمان  رتبه هفدهم
 12.71کاشان رتبه هجدهم
 11.83گیلان  رتبه نوزدهم
 11.46رازی  رتبه بیستم

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری جابجایی های صورت گرفته مربوط به دانشگاه های تبریز و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در رتبه بندی سال 89 که در جایگاه 9 و 10 قرار داشتند اکنون با نشستن در مکان های 10 و 11 و صعود دانشگاه شهید بهشتی از مقام 11 در رتبه بندی سال 89 به رتبه 9 در رتبه بندی سال 90 این جابجایی صورت پذیرفته است.

وی افزود: رتبه های 12 تا 20 به دانشگاه های اصفهان (84/17)، مازندران (27/15)، ارومیه (76/13)، شهید چمران اهواز (63/13)، بوعلی سینا (35/13)، شهید باهنر کرمان (13)، کاشان (71/12)، گیلان (83/11) و رازی (46/11) تعلق دارد.

به گفته دکتر مهراد در فاصله رتبه های 14 تا 20 نیز جابجایی هایی در رتبه دانشگاه ها صورت گرفته است. به عنوان مثال، دانشگاه بوعلی سینا که در سال 1389 از رتبه 14 برخوردار بود هم اینک در مقام 16 قرار دارد. دانشگاه تربیت معلم که حائز رتبه 19 در سال 1389 بود اکنون جایگاه 26 را از آن خود کرده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: مؤسسات پژوهشی شرکت کننده در این رتبه بندی مؤسساتی هستند که دانشجو می پذیرند و از مجموع 73 مؤسسه شرکت کننده در رتبه بندی، 12 مورد به پژوهشگاه ها مربوط می شود.

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت

امتیازنام دانشگاه رتبه
56.61دانشگاه علوم پزشکی تهرانرتبه اول
22.8دانشگاه علوم پزشکی شیرازرتبه دوم
21.75دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیرتبه سوم
14.1دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرتبه چهارم
12.43دانشگاه علوم پزشکی تبریزرتبه پنجم
11.71دانشگاه علوم پزشکی مشهدرتبه ششم

به گزارش مهر، سرپرست ISC به نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: از مجموع 45 دانشگاه علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت تنها 30 دانشگاه در رتبه بندی سال 90 شرکت کرده بودند که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با کسب 61/56 امتیاز از مجموع 100 حائز رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: رتبه های دوم تا ششم نیز به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (85/22)، شهید بهشتی (75/21)، اصفهان (1/14)، تبریز (43/12) و مشهد (71/11) تعلق دارد.

به گفته دکتر مهراد مقایسه رتبه بندی سال های 1389 و 1390 تفاوت هایی را در جایگاه این دانشگاه ها نشان می دهد که در این بین صعود دانشگاه علوم پزشکی شیراز از رتبه 3 به رتبه 2 و صعود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رتبه 5 به رتبه 4 قابل توجه است.

دسترسی به رتبه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و امتیازات مکتسبه از طریق نشانی ur.isc.gov.ir امکان پذیر است و دانشگاه هایی که رتبه های بعد از 20 در مورد وزارت علوم و بعد از رتبه 6 در مورد وزارت بهداشت کسب کرده اند می توانند به سایت مزبور مراجعه کنند.

دکتر جعفر مهراد افزود: اطلاعات رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور در طی سال 90 با ارسال نامه به مراکز آموزش عالی و پژوهشی گردآوری شد و مقرر بود پیش از پایان سال 90 نتایج رتبه بندی گزارش شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اضافه کرد: متأسفانه به علت ارسال با تأخیر اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی به ISC پردازش داده ها به طول انجامید و اکنون دومین رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که توسط ISC انجام شده به نتیجه رسیده است.

سرپرست ISC گفت: معیارها و شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی همان شاخص های مصوب است که توسط خبرگان رتبه بندی و با تأیید نمایندگان آموزش عالی کشورهای اسلامی در سال 86 با نظارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است.

دکتر مهراد گفت: روش شناسی رتبه بندی حاوی 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، امکانات و تسهیلات و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی مؤسسات علمی است که هر کدام خود دارای شاخص های مختلف هستند که این نیز از ارزش و وزن مخصوص به خود استفاده می کند.

سرپرست ISC افزود: برای اجتناب از اشتباهات احتمالی پرسشنامه رتبه بندی دانشگاه ها به صورت الکترونیکی طراحی شده و نمایندگان معرفی شده از سوی مراکز آموزش عالی و پژوهشی مسئولیـت تکمیل و ارسال داده ها را بر عهده دارند.

به گفته دکتر مهراد بخشی از اطلاعات که با تولیدات علمی دانشگاه ها سروکار دارد، تنها توسط کارشناسان و اعضای هیات علمی گروه رتبه بندی ISC از پایگاه تامسون رویترز استخراج می شود و حجم و تاثیر (نفوذ) مقالات شامل کیفیت و کارآیی از نکات با اهمیتی است که برای این بخش از اطلاعات دقت خاص معمول می شود تا سهم و مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران  جمهوری اسلامی ایران که در ارتقا رتبه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی موثر است و از وزن 50 برخوردار است، محفوظ بماند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پرداختن به مشارکت دانشگاه ها وموسسات پژوهشی در رتبه بندی افزود: نامه دعوت به مشارکت  و پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی تنها به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و نیز به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران ارسال شد.

مهراد اضافه کرد: در طی این مدت، مدیریت دانشگاه آزاد تغییر کرده و روش ارسال اطلاعات نیز شکل دیگری به خود گرفت.

به گفته سرپرست ISC، در مدیریـت قبلی ارسال اطلاعات به صورت متمرکز انجام می گرفت و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خود برای ارسال داده های مورد نیاز رتبه بندی مجاز نبودند. اما، اکنون بر اساس سیاست های معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه مقرر است که واحدها بر اساس  علاقه و توانمندی هایی که دارند در رتبه بندی شرکت کنند  و از این رو به علت نقص و کمبود اطلاعات، اعلام نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی میسر نشد و امیدوارم این کار با اهمیت آموزش عالی در ماه های آینده  با همکاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایران محقق شود.

منبع : خبرگزاری مهر

تهیه و تنظیم :مطالب مرتبط با این مطلب :

برچسب ها : , , , , ,

..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::..نتایج,رتبه بندی,امتیاز,دانشگاه,کشور,برتر,موسسات رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام کرد دانشگاه تهران با امتیاز 100 رتبه اول

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
۱۰۶,۰۰۰ تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

۱پاسخبه “نتایج رتبه‌بندی و امتیاز | ۲۶ دانشگاه‌ کشور | اعلام گردید”

نظر دهید
     آخرین بروزرسانی : جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴